Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

ALV chirurgendagen 19 mei 10:45 – 11:45

De komende ALV staan er een paar zeer belangrijke thema’s op de agenda, waaronder:

  1. Visiedocument Werkgroep Mammachirurgie ‘Diagnostiek en behandeling van de patiënt met borstaandoeningen’.
  2. Definitie, codering en onderwijs van oncoplastische sparende chirurgie.

Laatstgenoemde onderwerp zal besluitvormend zijn tijdens deze ALV.

 

Voor beide onderwerpen zullen wij de week voorafgaand aan de ALV naar alle leden de benodigde documenten opsturen.