Module leefstijlinterventies bij mammacarcinoom Nieuw in de richtlijn wordt de module 'leefstijlinterventies bij mammacarcinoom.' In de huidige maatschappij en gezondheidszorg wordt terecht veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Leefstijlinterventies (e.g. stoppen met roken, minder alcoholconsumptie, meer beweging en gewichtsreductie, voldoende slaap, reductie van stress) hebben...

De werkgroep heeft als missie endocriene chirurgische zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en daar te behouden door kennis te delen, doelmatig te werk gaan en kwaliteit inzichtelijk te maken. Met de toenemende differentiatie en verregaande specialisatie is het nodig dat...

Werkgroep Mammachirurgie Oncoplastische mammachirurgie cursus succesvol! Afgelopen november was het weer zo ver: de oncoplastische mammachirurgie cursus! De cursus werd in 2002 in het leven geroepen door Marian Menke om nieuwe oncoplastische chirurgische technieken te introduceren die voor betere uitkomsten voor de patiënt zouden zorgen. De cursus heeft de...

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Breast cancer screening for women at increased risk Vanaf dit jaar publiceert de werkgroep regelmatig een nieuw proefschrift dat is verschenen binnen de mammachirurgie op de website. Hiermee willen we mammachirurgen in Nederland op een laagdrempelige wijze informeren over innovatief onderzoek op het gebied van borstkanker. Daarnaast...

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Cosmetic outcome after breast-conserving treatment: a patient-oriented approach Vanaf dit jaar publiceert de werkgroep regelmatig een nieuw proefschrift dat is verschenenbinnen de mammachirurgie op de website. Hiermee willen we mammachirurgen inNederland op een laagdrempelige wijze informeren over innovatief onderzoek op het gebiedvan borstkanker. Daarnaast...

Op maandag 21 november 2022 is het zover: de WIN-O melanoom is zeer verheugd dat zij haar twaalfde landelijke jaarlijkse WIN-O melanoom multidisciplinair symposium zal houden samen met de Tumor Focus Groep Melanoom. Locatie: Het symposium zal plaatsvinden bij de ReeHorst te Ede. Aanmelding Het definitieve programma (van 9.30-17.15 uur) volgt a.s.a.p. Hier kunt u zich aanmelden. Wij...