Wanneer een gereconstrueerde borst opnieuw moet worden geopereerd (tertiaire borstreconstructies), moet er een aanvraag worden gedaan bij de zorgverzekering. Deze operaties zijn nodig als er complicaties zijn opgetreden of als er aanvullende correcties nodig zijn na de initiële reconstructie zoals lekkage of draaiing van de...

Werkgroep Mammachirurgie ALV chirurgendagen 19 mei 10:45 – 11:45 De komende ALV staan er een paar zeer belangrijke thema’s op de agenda, waaronder:Visiedocument Werkgroep Mammachirurgie ‘Diagnostiek en behandeling van de patiënt met borstaandoeningen’.Definitie, codering en onderwijs van oncoplastische sparende chirurgie.Laatstgenoemde onderwerp zal besluitvormend zijn tijdens deze ALV. Voor...