Werkgroep Mammachirurgie Enquête zwangerschap en borstkanker In de afgelopen jaren zien wij steeds vaker vrouwen met borstkanker tijdens een zwangerschap en gelukkig weten we ook steeds beter hoe we dit optimaal kunnen behandelen, met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de zwangerschap en het kind. Er blijven...

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Breast cancer screening for women at increased risk Vanaf dit jaar publiceert de werkgroep regelmatig een nieuw proefschrift dat is verschenen binnen de mammachirurgie op de website. Hiermee willen we mammachirurgen in Nederland op een laagdrempelige wijze informeren over innovatief onderzoek op het gebied van borstkanker. Daarnaast...

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Cosmetic outcome after breast-conserving treatment: a patient-oriented approach Vanaf dit jaar publiceert de werkgroep regelmatig een nieuw proefschrift dat is verschenenbinnen de mammachirurgie op de website. Hiermee willen we mammachirurgen inNederland op een laagdrempelige wijze informeren over innovatief onderzoek op het gebiedvan borstkanker. Daarnaast...

Werkgroep Mammachirurgie Descartes studie Op 1 juli jl is de DESCARTES studie van start gegaan: DESCARTES: De-ESCAlation of RadioTherapy in Patiënts With Pathologic Complete rESponse to Neoadjuvant Systemic Therapy In deze multicenter single arm studie kunnen vrouwen met een cT1-2N0 mammacarcinoom met een pathologische respons op neoadjuvante chemotherapie (ypT0N0) afzien...

Werkgroep Mammachirurgie 23 september 2022 Cursus 'Echografie van de mamma voor chirurgen'  In toenemende mate wordt de echografie door de mammachirurg op de poli, afdeling en peri-operatief gebruikt en wordt steeds meer de meerwaarde hiervan erkent. Echografie kan plaatsvinden in de spreekkamer, om zo de afwijking beter ruimtelijk te oriënteren,...

Werkgroep Mammachirurgie Oproep reviewers EJSO Wie wil af en toe een artikel voor EJSO reviewen? Indien u geïnteresseerd bent graag contact opnamen met m.smidt@mumc.nl Het laatste nieuws Afscheidssymposium (ridder) Emiel Rutgers “What’s new, Doc?“ 10 juni, 2022 Afscheidssymposium (ridder) Emiel Rutgers “What’s new, Doc?“ 16 mei, 2022 ALV chirurgendagen 19 mei...

Werkgroep Mammachirurgie Afscheidssymposium (ridder) Emiel Rutgers “What’s new, Doc?“ Het zal niemand ontgaan zijn: prof. Emiel Rutgers neemt afscheid binnen de oncologische chirurgie.  Voor ons een groot gemis, maar we gunnen hem uiteraard zijn welverdiende pensioen!Emiel heeft zowel voor de klinische patiëntenzorg als de wetenschap veel betekend...