Dit jaar wordt de richtlijn mammacarcinoom modulair gereviseerd, de volgende elf richtlijnmodules worden derhalve aan u ter commentaar voorgelegd: HER2-gerichte therapie adjuvante setting HER2-gerichte therapie in gemetastaseerde setting Immuuntherapie in gemetastaseerde setting Directe borstreconstructie en radiotherapie Uitgestelde borstreconstructie en radiotherapie Nacontrole: detectie nieuwe...

Dit jaar wordt de richtlijn mammacarcinoom modulair gereviseerd, de volgende elf richtlijnmodules worden derhalve aan u ter commentaar voorgelegd:HER2-gerichte therapie adjuvante settingHER2-gerichte therapie in gemetastaseerde settingImmuuntherapie in gemetastaseerde settingDirecte borstreconstructie en radiotherapie Uitgestelde borstreconstructie en radiotherapie Nacontrole: detectie nieuwe carcinoom manifestaties Phyllodes - Beeldvorming en...

Module leefstijlinterventies bij mammacarcinoom Nieuw in de richtlijn wordt de module 'leefstijlinterventies bij mammacarcinoom.' In de huidige maatschappij en gezondheidszorg wordt terecht veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Leefstijlinterventies (e.g. stoppen met roken, minder alcoholconsumptie, meer beweging en gewichtsreductie, voldoende slaap, reductie van stress) hebben...

Werkgroep Mammachirurgie Oncoplastische mammachirurgie cursus succesvol! Afgelopen november was het weer zo ver: de oncoplastische mammachirurgie cursus! De cursus werd in 2002 in het leven geroepen door Marian Menke om nieuwe oncoplastische chirurgische technieken te introduceren die voor betere uitkomsten voor de patiënt zouden zorgen. De cursus heeft de...

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Breast cancer screening for women at increased risk Vanaf dit jaar publiceert de werkgroep regelmatig een nieuw proefschrift dat is verschenen binnen de mammachirurgie op de website. Hiermee willen we mammachirurgen in Nederland op een laagdrempelige wijze informeren over innovatief onderzoek op het gebied van borstkanker. Daarnaast...

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Cosmetic outcome after breast-conserving treatment: a patient-oriented approach Vanaf dit jaar publiceert de werkgroep regelmatig een nieuw proefschrift dat is verschenenbinnen de mammachirurgie op de website. Hiermee willen we mammachirurgen inNederland op een laagdrempelige wijze informeren over innovatief onderzoek op het gebiedvan borstkanker. Daarnaast...

Werkgroep Mammachirurgie Descartes studie Op 1 juli jl is de DESCARTES studie van start gegaan: DESCARTES: De-ESCAlation of RadioTherapy in Patiënts With Pathologic Complete rESponse to Neoadjuvant Systemic Therapy In deze multicenter single arm studie kunnen vrouwen met een cT1-2N0 mammacarcinoom met een pathologische respons op neoadjuvante chemotherapie (ypT0N0) afzien...

Werkgroep Mammachirurgie 23 september 2022 Cursus 'Echografie van de mamma voor chirurgen'  In toenemende mate wordt de echografie door de mammachirurg op de poli, afdeling en peri-operatief gebruikt en wordt steeds meer de meerwaarde hiervan erkent. Echografie kan plaatsvinden in de spreekkamer, om zo de afwijking beter ruimtelijk te oriënteren,...