De COVID SURG-II Snapshot module is gekoppeld aan de bestaande kwaliteitsregistratie van de DICA. Het doel is om geheel chirurgisch Nederland te betrekken bij dit onderzoek om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te kunnen doen over uitkomsten van nationaal afgeschaalde zorg en hierdoor dus beter voorbereid te...