Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 28 23 210 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Certificering

Certificering

Vanaf januari 2015 zijn alle chirurgen die patiënten met kanker behandelen gecertificeerd als chirurg oncoloog. Voor patiënten met longkanker of met een tumor van het maag-lever-darmstelsel kan dat ook een gecertificeerd longchirurg of gastro-intestinaal chirurg zijn met expertise in de oncologie. AIOS kunnen hun opleiding voltooien met een differentiatie in de chirurgische oncologie (volgens het SCHERP opleidingsplan. Hierbij dienen zij tijdens de differentiatiefase van de opleiding tenminste drie specifieke oncologische modules te volgen met in ieder geval een module mamma of colorectale chirurgie. Daarnaast zijn er verplichte cursussen en onderwijs dat gevolgd dient te worden.
Een bij de MSRC geregistreerde chirurg kan een verzoek voor certificering indienen bij het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO). Deze aanvraag wordt voorgelegd aan een door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) samengestelde brede Toetsingscommissie, bestaande uit zowel onafhankelijke leden als door de NVCO gemandateerde leden. Bij het toetsen van de aanvraag tot certificering baseert de Toetsingscommissie zich op het certificeringsdocument van de NVCO.
Certificering vindt in principe plaats voor vijf jaar, waarna herregistratie plaatsvindt.
Indien een chirurg volgens de Toetsingscommissie niet voldoet aan de gestelde eisen, kan men een certificaat onder voorwaarden krijgen danwel een afwijzing. Tegen het bestuursbesluit voor afwijzing, danwel de voorwaarden kan een bezwaar worden ingediend bij de Bezwarencommissie van de NVvH.

Voor meer informatie, reglementen en voorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van de NVvH,

Alle relevante informatie over de aanvraag tot certificering vindt u op www.heelkunde.nl, de website van de NVvH. Wilt u direct naar de voorwaarden, klik dan hier. Let op: dit betreft het besloten deel van de NVvH-website.