Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

Descartes studie


Op 1 juli jl is de DESCARTES studie van start gegaan: DESCARTES: De-ESCAlation of
RadioTherapy in Patiënts With Pathologic Complete rESponse to Neoadjuvant Systemic Therapy
In deze multicenter single arm studie kunnen vrouwen met een cT1-2N0 mammacarcinoom met een
pathologische respons op neoadjuvante chemotherapie (ypT0N0) afzien van radiotherapie na hun
borstsparende ingreep. Belangrijkste exclusiecriteria zijn: DCIS, multifocaliteit, geen beeldvorming
axilla pre-NAC, aanwezigheid genmutatie. Na weglaten van de radiotherapie is er reguliere follow-up
met jaarlijks beeldvorming (gedurende 5 jaar), en worden er voor de studie QOL vragenlijsten
afgenomen. De primaire uitkomstmaat is het 5-jaars lokaal recidiefpercentage, wat ook na het
weglaten van de radiotherapie nog altijd erg laag zal zijn. Met een verwacht recidiefpercentage van
4% (en een acceptabel percentage van <6%) zullen er 595 patiënten moeten worden geïncludeerd.
De studie, gesubsidieerd door KWF en samen met BOOG uitgevoerd, is open in het AVL, en zal
z.s.m. openen in andere centra. Inmiddels zijn met ongeveer 30 centra in Nederland voorbereidingen
voor deelname gestart.
Studiecoördinator: Josefien van Olmen, j.v.olmen@nki.nl
Projectleider: Frederieke van Duijnhoven, f.v.duijnhoven@nki.nl