Echocursus – nog enkele plekken beschikbaar!

Op het gebied van de mammachirurgie is echo van evidente meerwaarde. De mogelijkheid die echo geeft om de tumor pre- en peroperatief af te bakenen, resectiemarges te bepalen en het preparaat te onderzoeken direct na de resectie is van ongekende meerwaarde. Hierdoor kunnen positieve snijvlakken worden voorkomen en tegelijk excessieve resecties worden voorkomen.

Daarnaast wordt echografie toegepast in poliklinische setting voor bijvoorbeeld abcesdrainage of follow up van therapie. Deze echografische techniek is eenvoudig door chirurgen aan te leren. Deze cursus is opgezet om chirurgen in 1 dag te trainen om echografie in te zetten tijdens de mammachirurgie. In de cursus wordt aandacht besteed aan de techniek van echografie, beeldvorming, anatomie, pathologie en praktische toepassing. Geef je op via: Mamma echografie voor chirurgen | NEAc

De cursus vindt plaats op 22 september 2023.

Promo mamma echografie voor chirurgen – YouTube

Geen reactie's

Geef een reactie