Enquête gebruikerservaring richtlijn colorectaal carcinoom

Namens de werkgroep van de richtlijn Colorectaal carcinoom vragen we u om een online enquête over de gebruikerservaring met de richtlijn colorectaal carcinoom uit te zetten onder uw leden. De enquête kan men invullen via de volgende link: https://forms.office.com/e/n189vLHCji . Invullen kost maar enkele minuten en kan tot 2 oktober 2023.

Voor wie is deze enquête? Deze enquête is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg (diagnostiek, behandeling, ondersteunende zorg, nazorg, follow-up) voor patiënten met darmkanker.

Doel van de enquête
Het doel van deze enquête is om de ervaringen van gebruikers met de richtlijn Colorectaal carcinoom in kaart te brengen. Op basis van de antwoorden kan de structuur en vindbaarheid van onderwerpen in de richtlijn verbeterd worden.

Waar is deze enquête niet voor bedoeld?
Deze enquête is niet bedoeld voor het verzamelen van nieuwe medisch-inhoudelijke knelpunten. Mocht je medisch-inhoudelijke knelpunten in de zorg rondom patiënten met darmkanker willen aandragen, dan kunt u dit voorafgaand of tijdens de invitational conference op 31 oktober 2023 doen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met: Lisanne Verbruggen (l.verbruggen@kennisinstituut.nl).

Reactietermijn De enquête kan vanaf heden worden ingevuld en wordt op 2 oktober 2023 gesloten.

Alvast hartelijk dank voor uw inspanningen. De werkgroep stelt dit bijzonder op prijs.

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep van de richtlijn Colorectaal carcinoom

Prof. dr. Pieter Tanis, Oncologisch en gastro-intestinaal chirurg

Geen reactie's

Geef een reactie