Bij deze een aantal handige links naar aanpalende samenwerkingsverbanden en richtlijnen.

De Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) is een landelijke multidisciplinairegroep, die zich primair richt op de verbetering van schildklierkanker zorg. De DTCG doet dit door middel van een multidisciplinaire samenwerking om zo de behandelingen van de verschillende soorten schildklierkanker te analyseren en te innoveren. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan benigne schildklierpathologie.

De Dutch Hyperparathyroid Study Group (DHSG) is een landelijke multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich richt op bijschildklier gerelateerde ziekten. De DHSG heeft met de multidisciplinaire samenwerking het doel de behandeling van primaire, secundaire en tertiaire hyperparathyroidie te verbeteren. Het onderzoeksgebied omvat verscheidene specialismen en vooral nefrologie, chirurgie en endocrinologie.

Non-profit organisatie van zorgprofessionals (endocrinologen, chirurgen, oncologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, klinisch chemici) en onderzoekers uit de basale wetenschappen die zich bezig houden met onderzoek naar bijnierziekten in de breedste zin van het woord.