Nederlandse Werkgroep Endocriene Chirurgie

Het doel van de Nederlandse Werkgroep Endocriene Chirurgie is endocriene chirurgische zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en daar te behouden door kennis te delen, doelmatig te werk gaan en kwaliteit inzichtelijk te maken.

 

Strategieën om onze visie te bereiken:

 

Kennis

Endocriene chirurgie is een vorm van niche chirurgie voor zeldzame aandoeningen die complex en complicatie gevoelig kunnen zijn. De werkgroep richt zich met veel enthousiasme op opleiding en onderwijs, met als doel dat de endocriene zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau wordt uitgevoerd. Hiermee probeert zij enthousiasme te genereren bij de aankomende generaties chirurgen en de kwaliteit van de zorg op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Onderwijs dat onder andere [mede]georganiseerd wordt door de WEC zijn de CASH-cursussen, symposia tijdens nationale congressen en webinars. Daarnaast organiseren wij sinds 2021 jaarlijks een Hoofd/hals-dissectie cursus voor differentianten en jonge klaren in het Skillscenter in Amsterdam.

 

Samenwerking

Multidisciplinaire, nationale en internationale samenwerking spelen een belangrijke rol om innovatief te blijven en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Op nationaal niveau streven we ernaar elke chirurg die endocriene chirurgie uitoefent te betrekken bij de werkgroep en geïnformeerd te houden. In het kader daarvan nodigen we alle endocrien geïnteresseerde chirurgen en assistenten uit om lid te worden van onze werkgroep via het lidmaatschapsformulier op deze pagina. Leden ontvangen onze nieuwsbrief en zijn daarnaast welkom aan te sluiten bij de openbare vergaderingen van de werkgroep twee keer per jaar, waarbij een deel van de tijd zal worden besteed aan een wetenschapsupdate. Daarnaast zijn wij te bereiken via het emailadres wec@heelkunde.nl.

 

De WEC heeft een actieve rol in de DTCG en DHSG. Voor de bijnier is een inventarisatie gaande voor de oprichting van een multidisciplinaire samenwerking en voor de neuro-endocriene tumoren is de DB-Net (Dutch Belgium Net) in oprichting. Internationaal streeft de WEC ernaar ook aangesloten te zijn bij de endocriene chirurgen. Vertegenwoordiging binnen de European Society of Endocrine Surgeons(ESES), European NeuroEndocrine Tumor Society (ENETS) en de International Association of Endocrine Surgeons (IAES) dragen hieraan bij.

 

Kwaliteit

Doormiddel van de actieve samenwerking in multidisciplinaire nationale gremia en internationaal kan er ingezet worden op de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen voor de endocriene chirurgie.  Hierin speelt transparantie en verminderde registratielast een belangrijke rol. Deze samenwerkingsverbanden zijn onmisbaar voor de opzet van wetenschappelijk onderzoek. De WEC steun een ieder graag bij de opzet van onderzoek en denkt graag mee hierin.