Input gevraagd! commentaarfase modules richtlijn borstkanker

Dit jaar wordt de richtlijn mammacarcinoom modulair gereviseerd, de volgende elf richtlijnmodules worden derhalve aan u ter commentaar voorgelegd:

 • HER2-gerichte therapie adjuvante setting
 • HER2-gerichte therapie in gemetastaseerde setting
 • Immuuntherapie in gemetastaseerde setting
 • Directe borstreconstructie en radiotherapie
 • Uitgestelde borstreconstructie en radiotherapie
 • Nacontrole: detectie nieuwe carcinoom manifestaties
 • Phyllodes – Beeldvorming en pathologie in het diagnostisch traject
 • Phyllodes – Radiotherapie
 • Phyllodes – Resectiemarges
 • Phyllodes – Systemische therapie
 • Phyllodes – Nacontrole

Wij willen u vragen deze modules (specifiek naar de dikgedrukte modules) kritisch te lezen en van commentaar te voorzien. Dit is het moment om middels gebruik van onze gezamenlijke expertise adviezen te geven en waar nodig belangrijke wijzingen in de huidige richtlijn aan te brengen.  

Er was geen richtlijn m.b.t phyllodes tumoren dus deze is geheel nieuw. 

Ons verzoek is derhalve: lees de modules kritisch en geef beargumenteerd commentaar via het commentarenformulier, deze kunt u sturen naar: mammachirurgie@heelkunde.nl

Conceptmodule herziening richtlijn borstkanker (via de leden login beschikbaar).
Commentaarformulier

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie