Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 28 23 210 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Kwaliteit van de oncologische zorg

Kwaliteit van de oncologische zorg

Als eerste wetenschappelijke verenigingen in Nederland hebben de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)  gezamenlijk een normendocument opgesteld. Inmiddels is de 4e versie van dit document gepubliceerd en de chirurg en instelling dient zich te houden aan de eisen zoals opgesteld in dit document.
De kwaliteitseisen voor de chirurgische oncologie zijn ook opgenomen in het multidisciplinaire SONCOS normeringsdocument.  Een voorstel voor een nieuwe kwaliteitsnorm wordt eerst opiniërend in de ALV van de NVCO besproken, waarna een commentaarronde NVvH breed volgt. Vervolgens kan de norm, nadat deze via de voorzitter sub is besproken in AB van de NVVH, na goedkeuring op de ALV van de NVVH, aangepast worden in het Heelkunde en SONCOS document. Meer informatie klik hier.

Kwaliteitsnormen zijn minimale randvoorwaarden voor goede chirurgisch oncologische zorg, maar onlosmakelijk verbonden met de kwaliteitsregistraties (clinical audits) die onze vereniging heeft geïnitieerd (www.clinicalaudit.nl). Deze kwaliteitsregistraties meten uitkomsten van zorg en worden gebruikt om de zorg continu te verbeteren. Deelname aan de kwaliteitsregistraties is dan ook één van de minimale kwaliteitsnorm waar chirurgisch oncologen aan moeten voldoen om bepaalde ingrepen te kunnen uitvoeren.
Meer informatie klik hier.