Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 28 23 210 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lid worden

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie via onderstaand inschrijfformulier, indien u voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Eén van deze voorwaarden is lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Voor meer informatie: link naar statuten.
Het lidmaatschap is een gecombineerd lidmaatschap met de ESSO. U heeft als oncologisch chirurg en assistent lid digitale toegang tot ESJO European Journal of Surgical Oncology. De contributie wordt door de NVCO geïnd. Indien u een hard copy van de ESJO wenst kunt u dit aangegeven en zal hiervoor een separatie factuur via de ESSO lopen.


De NVCO kent de volgende lidmaatschappen (nieuwe bedragen vastgesteld 07 februari 2013):
- Chirurgisch (B) lidmaatschap - € 175,-
- Assistent (C) lidmaatschap - € 100,-
- Belangstellend (D) lidmaatschap - € 50,-
- Rustend (F) lidmaatschap - €  25,-

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of per e-mail te gebeuren voor het einde van het kalenderjaar.

 

De Wet op de Privacy maakt het verenigingen onmogelijk adressen zonder toestemming van de leden door te spelen aan derden. In verband hiermee inventariseert de NVCO momenteel of, en zo ja, in welke mate de leden bezwaar hebben tegen het doorgeven van hun adres aan derden.

Let wel; uw adres zal in geen geval worden doorgegeven of verkocht aan niet-medische, commerciële instanties.