Lidmaatschap

Graag nodigen we een ieder met interesse in de Endocriene Chirurgie uit om lid te worden van de werkgroep via de aanmeldknop hieronder.

  • Er is geen contributie verschuldigd
  • Leden ontvangen de nieuwsbrief
  • Leden zijn welkom aan te sluiten bij de openbare vergaderingen van de werkgroep (twee keer per jaar)