Module leefstijlinterventies bij mammacarcinoom

Module leefstijlinterventies bij mammacarcinoom

Nieuw in de richtlijn wordt de module ‘leefstijlinterventies bij mammacarcinoom.’ In de huidige maatschappij en gezondheidszorg wordt terecht veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Leefstijlinterventies (e.g. stoppen met roken, minder alcoholconsumptie, meer beweging en gewichtsreductie, voldoende slaap, reductie van stress) hebben niet alleen een positief effect op het psychologische welzijn van een patiënt [Shaikh Cochrane2020, Lahart Cochrane2018],

maar blijken tevens een significante invloed te hebben op uitkomsten van patiënten met borstkanker.

De vorige richtlijn mammacarcinoom beschrijft dat het naleven van een gezondere leefstijl nog onvoldoende is onderzocht [richtlijn.] Doch, de literatuur over dit onderwerp is in de laatste jaren verder toegenomen en geeft een heldere boodschap; het effect van leefstijl factoren op de morbiditeit en mortaliteit van het mammacarcinoom is significant. Om deze reden is gepleit voor het standaard interveniëren op leefstijl van patiënten met mammacarcinoom ten bate van uitkomsten van de behandeling van het mammacarcinoom en het voorkomen van recidieven.

Omdat dit een nieuwe module is, wordt deze eerst nog becommentarieert door de richtlijncommissie, maar wij zullen jullie als leden zodra het kan ook vragen naar commentaar op deze module.

Geen reactie's

Geef een reactie