Nieuws vanuit de Werkgroep Mammachirurgie

Luc Strobbe benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Luc Strobbe is op Wereldkankerdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft afgelopen januari zijn 25-jarig jubileum gevierd als chirurg oncoloog bij CWZ en ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als chirurg oncoloog. Wij kennen Luc allemaal als een bevlogen mammachirurg die zowel klinisch als ook binnen de
werkgroep Mammachirurgie en richtlijnen commissie tot het uiterste gaat om de zorg rondom patiënten met mammacarcinoom  te optimaliseren.

Zijn passie voor ons vak en betrokkenheid bij de patiëntenzorg is inspirerend.

Een terechte waardering voor al het werk wat Luc verricht, Luc we zijn ongelooflijk trots op je!

Dutch Breast Surgeon Course: helaas digitaal, maar zeer succesvol!

 

Eind januari vond de jaarlijkse Dutch Breast Surgeons Course weer plaats; hopelijk de laatste online versie!
Inmiddels is het traditie dat de onderwijsmiddag van start gaat met praatjes over de basics van de verschillende aanpalende specialismen. Leerzaam voor differentianten, maar ook voor chirurgen met ervaring goed om terug te gaan naar de basis. De tweede helft van de middag werd gewijd aan innovaties binnen de borstchirurgie; het gebruik van ICG voor de sentinel node, gebruik van echografie in spreekkamer en het toepassen van contrast enhanced mammografie.
De middag werd afgesloten met een presentatie over de hoogtepunten van het San Antonio borstkanker congres waarin met name aandacht was voor de holistische aanpak van borstkanker.

Op de vrijdag was er aandacht voor het oligo gemetastaseerd mammacarcinoom; er werden adviezen gegeven over de lokale behandeling er werd gesproken over de behandeling van oligo progressie. Vervolgens werd er gesproken over locoregionale behandeling van het T4 mammacarcinoom en de
klinische interpretatie ervan.

De dag werd afgesloten met een mini symposium over phylloides tumoren met Laura Rosenberger van Duke University als keynote speaker.
Met uiteindelijk 80 deelnemers op de eerste dag en 105 deelnemers op de vrijdag kunnen we spreken van een mooie opkomst.

Accreditatie
Op korte termijn (binnen 2 weken) worden accreditatiepunten bijgeschreven.

We hopen jullie allemaal weer LIVE te zien bij de 9e Dutch Breast Surgeon Course in 2023!

ESBQ Breast Surgery Examination

Vanuit de Werkgroep profilering en positionering is gesproken over verdieping binnen de mammachirurgie middels het ESBQ examen. Binnen de coloproctologie is dit een examen die de afgelopen jaren veel gedaan wordt door Nederlandse chirurgen die zich hierna ‘Fellow of European Board of Surgery of Coloproctology’ mogen noemen.
Vooralsnog is het niet bekend of de inhoud van het mamma-examen voldoet aan de Nederlandse maatstaven. Wel zou het een mooie verdieping en profilering kunne zijn voor mamma chirurgen. Het zal niet de intentie zijn om dit examen verplicht te stellen en is niet bedoeld voor voor differentianten omdat aan een aantal strenge klinische voorwaarden moet worden voldaan.
Om de inhoud van de cursus goed te kunnen beoordelen zullen een aantal bestuur- en werkgroepleden eerst zelf deelnemen aan het examen. Het staat natuurlijk eenieder vrij om ook zelf de keuze te maken om deel te nemen. Na het schriftelijke en mondelinge examen zal aan het einde van het jaar een terugkoppeling volgen naar de leden.
Voor meer informatie:UEMS_newsletter_1640979245 (2)

Snapshot studie neoadjuvante therapie bij mammacarcinoom: MANS-studie

Begin 2022 zal de MANS studie van start gaan, MANS staat voor MAmmacarcinoom Neoadjuvante Systeemtherapie.
Met de MANS studie zal er gekeken worden naar de nationale toepassing en indicaties van NST bij patiënten met een primair mammacarcinoom.
De MANS studie is een snapshot studie, gedragen door de Dutch Snapshot Research Group. Het snapshot design is in Nederland reeds succesvol gebleken en verkrijgt op een korte termijn zeer uitgebreide, waardevolle en actuele data op individueel patiënten niveau. Er zal o.a. onderzocht worden met welke doelen NST wordt toegepast, of deze doelen bereikt worden en wat de chirurgische uitkomsten zijn. De data wordt door lokale onderzoekers (stafarts/assistent) geregistreerd en zijn onderdeel van de Collaborative Study Group. Alle deelnemers van de Collaborative Study Group krijgen een PubMed citatie bij de publicatie van wetenschappelijke artikelen.
Landelijk is er inmiddels toestemming van vele ziekenhuizen om deel te nemen. Doet u nog niet mee? Neem dan contact op met de onderzoeksgroep via snapshot.mamma@gmail.com of 06-39777015 of kijk op Mans Studie (mans-studie.nl)

Oncoplastic Breast Consortium: meldt u vooral aan!

 

De missie van dit internationale consortium is continue verbeteringen van de oncoplastische mammachirurgie door internationale experts samen te brengen, hoogwaardig onderwijs te bevorderen en internationale multicenter-studies uit te voeren. De OPBC bestaat momenteel uit 636 leden uit 83 landen. U kunt zich snel en gratis aanmelden voor het Oncoplastic Breast Consortium (OPBC).Wij raden u van harte aan u aan te melden zodat u als lid regelmatig via de nieuwsbrieven wordt geïnformeerd over specifieke opleidingsmogelijkheden, bijeenkomsten, evenementen, congressen en cursussen!

 

Meldt u aan via OPBC (oncoplasticbc.org)

Uitnodiging enquête phyllodes

Graag vragen we u om medewerking bij een internationale enquête onder chirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen naar de behandeling van phyllodes tumoren van de mamma.
Deze internationale enquête wordt gecoördineerd vanuit het Karolinska Institutet en het Karolinska University Hospital in Stockholm, Zweden. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Met behulp van de link hieronder kunt u de enquête starten, de link is toegankelijk gedurende 1 maand. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Met behulp van deze enquête willen we een eerste stap zetten naar consensus over de behandeling van deze weinig voorkomende borst tumor.
Uw tijd en medewerking wordt enorm op prijs gesteld!!

Link: Management of Phyllodes Tumours and Sarcomas of the Breast (ki.se)

Frederieke van Duijnhoven en Anne-Brecht Francken
Voor vragen of overleg:
f.v.duijnhoven@nki.nl
020-5126170

‘Kijkje in de keuken’

Tijdens de ALV in op 21 januari spraken we o.a. over het peer-to-peer werkbezoek, iets wat wij als bestuur van harte ondersteunen. De dagelijkse praktijk van de mammachirurgie in de Nederlandse ziekenhuizen is verschillend ingericht en hierin kunnen we leren van elkaar. Om te kunnen ontwikkelen, te kunnen blijven leren en nieuwsgierig te blijven is het dan ook waardevol om bij elkaar ‘in de keuken te kijken’.

Het idee is dat u als chirurg zelf met een collega een werkbezoek kan afspreken. Voor accreditatie moet wel een dagprogramma worden vastgesteld.
Voor meer informatie zie: NVvH – Thema (heelkunde.nl)

Uitnodiging enquête fascia pectoralis

Bij een oncologische mastectomie wordt de fascia pectoralis doorgaans verwijderd. Echter wordt in sommige centra ook fascia sparend geopereerd.
Wij willen graag weten hoe er op dit gebied geopereerd wordt in de Nederlandse ziekenhuizen. U zou ons enorm helpen door deze korte vragenlijst (duur 3-4 minuten) in te vullen! Er zal zowel een vragenlijst worden gestuurd naar de oncologisch chirurgen als de plastisch chirurgen.

Link: Wel of niet sparen van de fascia pectoralis bij een ablatio? (lumc.nl)

Met vriendelijk groet,

Yara Blok, ANIOS/arts-onderzoeker plastische chirurgie LUMC

Mede namens,

Jaco Suijker, arts-onderzoeker Rode Kruis Ziekenhuis
Nicole Krekel, plastisch chirurg LUMC en Alrijne Ziekenhuis
Petrousjka van den Tol, oncologisch chirurg AUMC
Carmen van der Pol, oncologisch chirurg Alrijne Ziekenhuis
Gerrit-Jan Liefers, oncologisch chirurg LUMC