Nieuws vanuit de Werkgroep Mammachirurgie

Programma bekend

Het programma van de 8e editie van de Dutch Breast Surgeons Course bestaat uit twee middagen. Donderdagmiddag 20 januari is verplicht voor differentianten met de mamma module en is tevens interessant voor jongerejaars AIOS en oncologisch chirurgen. Vrijdagmiddag 21 januari wordt u door een inspirerend programma wederom op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken.

We nodigen u van harte uit om virtueel deel te nemen, aangezien het omwille van COVID-19 helaas nog steeds niet mogelijk is om elkaar live te ontmoeten.

Kijk hieronder voor het volledige programma en inschrijving

8th Dutch Breast Surgeons Course (DBSC) 2022

Snapshot studie neoadjuvante therapie bij mammacarcinoom: MANS-studie

Begin 2022 zal de MANS studie van start gaan, MANS staat voor MAmmacarcinoom Neoadjuvante Systeemtherapie.
Met de MANS studie zal er gekeken worden naar de nationale toepassing en indicaties van NST bij patiënten met een primair mammacarcinoom.
De MANS studie is een snapshot studie, gedragen door de Dutch Snapshot Research Group. Het snapshot design is in Nederland reeds succesvol gebleken en verkrijgt op een korte termijn zeer uitgebreide, waardevolle en actuele data op individueel patiënten niveau. Er zal o.a. onderzocht worden met welke doelen NST wordt toegepast, of deze doelen bereikt worden en wat de chirurgische uitkomsten zijn. De data wordt door lokale onderzoekers (stafarts/assistent) geregistreerd en zijn onderdeel van de Collaborative Study Group. Alle deelnemers van de Collaborative Study Group krijgen een PubMed citatie bij de publicatie van wetenschappelijke artikelen.
Landelijk is er inmiddels toestemming van vele ziekenhuizen om deel te nemen. Doet u nog niet mee? Neem dan contact op met de onderzoeksgroep via snapshot.mamma@gmail.com of 06-39777015 of kijk op Mans Studie (mans-studie.nl)

Oncoplastic Breast Consortium: meldt u vooral aan!

De missie van dit internationale consortium is continue verbeteringen van de oncoplastische mammachirurgie door internationale experts samen te brengen, hoogwaardig onderwijs te bevorderen en internationale multicenter-studies uit te voeren. De OPBC bestaat momenteel uit 636 leden uit 83 landen. U kunt zich snel en gratis aanmelden voor het Oncoplastic Breast Consortium (OPBC).Wij raden u van harte aan u aan te melden zodat u als lid regelmatig via de nieuwsbrieven wordt geïnformeerd over specifieke opleidingsmogelijkheden, bijeenkomsten, evenementen, congressen en cursussen!

Uitnodiging enquête phyllodes

Graag vragen we u om medewerking bij een internationale enquête onder chirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen naar de behandeling van phyllodes tumoren van de mamma.
Deze internationale enquête wordt gecoördineerd vanuit het Karolinska Institutet en het Karolinska University Hospital in Stockholm, Zweden. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Met behulp van de link hieronder kunt u de enquête starten, de link is toegankelijk gedurende 1 maand. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Met behulp van deze enquête willen we een eerste stap zetten naar consensus over de behandeling van deze weinig voorkomende borst tumor.
Uw tijd en medewerking wordt enorm op prijs gesteld!!

Link: Management of Phyllodes Tumours and Sarcomas of the Breast (ki.se)

Frederieke van Duijnhoven en Anne-Brecht Francken
Voor vragen of overleg:
f.v.duijnhoven@nki.nl
020-5126170

Uitnodiging enquête fascia pectoralis

Bij een oncologische mastectomie wordt de fascia pectoralis doorgaans verwijderd. Echter wordt in sommige centra ook fascia sparend geopereerd.
Wij willen graag weten hoe er op dit gebied geopereerd wordt in de Nederlandse ziekenhuizen. U zou ons enorm helpen door deze korte vragenlijst (duur 3-4 minuten) in te vullen! Er zal zowel een vragenlijst worden gestuurd naar de oncologisch chirurgen als de plastisch chirurgen.

Link: Wel of niet sparen van de fascia pectoralis bij een ablatio? (lumc.nl)

Met vriendelijk groet,

Yara Blok, ANIOS/arts-onderzoeker plastische chirurgie LUMC

Mede namens,

Jaco Suijker, arts-onderzoeker Rode Kruis Ziekenhuis
Nicole Krekel, plastisch chirurg LUMC en Alrijne Ziekenhuis
Petrousjka van den Tol, oncologisch chirurg AUMC
Carmen van der Pol, oncologisch chirurg Alrijne Ziekenhuis
Gerrit-Jan Liefers, oncologisch chirurg LUMC