Nieuwsbrief November Snapshotstudie

De COVID SURG-II Snapshot module is gekoppeld aan de bestaande kwaliteitsregistratie van de DICA. Het doel is om geheel chirurgisch Nederland te betrekken bij dit onderzoek om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te kunnen doen over uitkomsten van nationaal afgeschaalde zorg en hierdoor dus beter voorbereid te kunnen zijn op de komende tijd waarin we nog moeten anticiperen op het coronavirus.

In deze nieuwsbrief:

  • Tweede golf
  • Preliminaire analyse
  • Deelnemende Centra
  • COVIDSurg I publicatie
  • MRDM Snapshotmodule
  • IKNL Registraties
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.