Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

BOOG 2016-01 TOP-1 studie

Mammachirurgie-logo

Behandeling op maat: achterwege laten van radiotherapie bij oudere patiënten met laag risico mammacarcinoom.

Doel

Onderzoeken wat het effect is van het achterwege laten van bestraling bij oudere vrouwen met vroeg stadium borstkanker die een borstsparende operatie hebben ondergaan.

Meer informatie:

Principal investigator: G.J. Liefers, MD, PhD (LUMC)


Study manager

Braak (datacenter LUMC)
E. van Leeuwen-Stok (BOOG sc)

Postbus 9600
2300 RC Leiden, The Netherlands

Studiedesign

Loting: nee, observationeel onderzoek

Groepen

Er is één groep, bij alle patiënten wordt bestraling achterwege gelaten. Er zal een zogenoemde geriatrische assessment worden afgenomen bij de patiënten. Dit houdt in dat zij vragenlijsten krijgen, gericht op ouderen, naar het geestelijk en lichamelijk functioneren. Daarnaast krijgen de deelnemende patiënten direct na de operatie een vragenlijst. Verder zullen zij op 12, 24, 36, 48 en 60 maanden na de operatie een vragenlijst per post ontvangen met het verzoek deze ingevuld retour te sturen. De poliklinische controles bij chirurg/oncoloog zullen niet anders zijn dan zonder deelname aan deze studie.

Inclusiecriteria

  • >70 jaar
  • vrouw
  • Binnen 3 maanden na borstsparende chirurgie
  • Tumor <1cm graad 1-2 óf tumor 1-2 cm graad 1
  • ER>50% en her2 negatief
  • sN0 or sN0(itc);
  • R0 resectie

Exclusiecriteria

  • Indicatie voor hormonale therapie
  • Bilateraal mammacarcinoom