Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

MANS studie

Mammachirurgie-logo

Landelijke snapshot studie: Mammacarcinoom NeoAdjuvante Systheemtherapie.

Doel

 

De huidige toepassing van neoadjuvante systeemtherapie bij patiënten met primair mammacarcinoom in Nederland in kaart brengen.

Meer informatie:

Studie coördinator: Gaelle Kramer, Amsterdam UMC

Studiegroep

Drs. G.M. Kramer, Amsterdam UMC

Dr. M.P. van den Tol, Medisch Centrum Leeuwarden

Prof. Dr. M.J. T.F.D Vrancken Peeters, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam

Dr. J.H. Volders, Diakonessenhuis Utrecht

Dr. P.E.R. Spronk, Alrijne ziekenhuis Leiderdorp

Drs. F.E.T. den Haring

Drs. R.C.M. Opperman

Studiedesign

Loting: nee, registratie/snapshot studie

Groepen: nee

Inclusiecriteria

  • Alle patiënten met mammacarcinoom die systeemtherapie krijgen voorafgaand aan operatie
  • >18 jaar

Exclusiecriteria

  • palliatieve behandeling
  • voorgeschiedenis met mammacarcinoom
  • benigne borsttumoren
  •  zwangerschap