Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

MINIMAX studie

Mammachirurgie-logo

Stagering en behandeling van klierpositieve patiënten met neoadjuvante systemische therapie

Doel

Er zijn verschillende okseloperaties beschikbaar om de okselklieren te beoordelen (ook wel stagering genoemd) en te behandelen na systemische therapie. Al deze verschillende operatietechnieken kunnen worden gevolgd door bestraling. De doelen van deze studie zijn:

 

 

  1. vaststellen hoe veilig de verschillende manieren van okselstagering en -behandeling zijn;
  2. bepalen wat de invloed is van de gekozen behandeling op de kwaliteit van leven.

Meer informatie:

Principal Investigators:

Marjolein Smidt, MD, PhD Maastricht University Medical Center

Marie-Jeanne Vrancken Peeters, MD, PhD The Netherlands Cancer Institute

Linetta Koppert, MD, PhD Erasmus Medical Center

Coordinator:

Sabine R de Wild,  Department of Surgical Oncology, Maastricht University Medical Center+, Maastricht, the Netherlands

Studiedesign

Loting: nee, registratie studie

Groepen: geen, observationele studie.

Er wordt in dit onderzoek informatie verzameld over de borstkanker en de (na)behandeling daarvan. Deze gegevens worden uit het medisch dossier van de patiënt gehaald door een speciaal opgeleide datamanager van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Als een extra onderdeel ontvangt de patiënt vragenlijsten vóór de start met systemische therapie en 1 en 5 jaar nadien.

Inclusiecriteria

  • cN1-3M0 unilateraal invasief mammacarcinoom die worden behandeld met neoadjuvante systeemtherapie (chemotherapie of immunotherapie) gevolgd door chirurgie van de mamma en de axilla.
  • >18 jaar

Exclusiecriteria

  • Neoadjuvante endocriene therapie
  • Metastasen op afstand (ook in geval van oligometastasen)
  • Eerdere operaties (inclusief SLNB voorafgaand aan NST) of radiotherapie van de ipsilaterale oksel
  • Voorgeschiedenis van invasief mammacarcinioon en andere maligniteiten behalve BCC/PCC van de huid en in situ carcinoom van de baarmoeder hals of mamma (tenzij een operatie of radiotherapie van de ipsilaterale axilla)