Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

PROFAS Studie

(Bilateral PROphylactic mastectomy; Should we preserve the pectoral FAScia?)

Mammachirurgie-logo

Onderzoek naar het effect van behoud versus verwijderen van de pectorale fascie op postoperatieve drainproductie en seroom in patiënten die een bilaterale profylactische mastectomie ondergaan

Doel

Het doel van deze studie is om de invloed van behoud versus verwijderen van de pectorale fascie op postoperatieve drainproductie en seroomvorming te onderzoeken. De hypothese is dat het laten staan van de fascie pectoralis zal zorgen voor minder drainproductie, minder seroom en naaldaspiraties, en minder postoperatieve complicaties zoals wondinfectie, hematoom of pijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in patiënten die een bilaterale profylactische mastectomie ondergaan, waarbij in de patiënt gerandomiseerd wordt.

Meer informatie:

Studiegroep: PROFAS Study Group 

PI: Linetta Koppert

 

Contactpersoon: Marloes Clarijs

Studiedesign

Loting: ja

Groepen: Een dubbel geblindeerd, prospectieve, gerandomiseerde pilot-studie met een within subject design / in-patient randomization.

  • Groep 1: links fascie behoud, rechts fascie verwijderen
  • Groep 2: rechts fascie behoud, links fascie verwijderen

Inclusiecriteria

  • Vrouw
  • >18 jaar
  • Ingepland voor bilaterale profylactische mastectomie in het Academisch Borstkanker Centrum Rotterdam

Exclusiecriteria

  • Voorgeschiedenis of diagnose mammacarcinoom