Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

SPRINT Studie

Mammachirurgie-logo

.

Doel

Deze studie onderzoekt of een stukje weefsel uit de tumor (biopt) en het bloed informatie kan geven over de effecten van fysieke training op de werking van het afweersysteem.
Er wordt in het bijzonder gekeken naar verbeteringen in het functioneren van de zogeheten Natural Killer-cellen (NK-cellen) in het bloed en het tumorweefsel. NK-cellen zijn witte bloedcellen die een belangrijke rol kunnen spelen in de afweerreactie tegen kanker.

Meer informatie:

Contactpersoon: Marieke ten Tusscher

Studiedesign

Loting: ja

Groepen:

 

 1. Patiënten die 2 keer per week een beweegprogramma volgen onder begeleiding van een geschoolde fysiotherapeut in een praktijk in de nabije omgeving van de patiënt. Een training duurt ongeveer een uur en bestaat uit zowel kracht- als duurtraining. Het totale programma duurt 6 weken.
 1. Patiënten die niet meteen een beweegprogramma krijgen aangeboden. Zes weken na start van de chemotherapie zal ook deze groep aangeboden worden om te gaan trainen onder begeleiding van een geschoolde fysiotherapeut in de buurt. Dit is geheel vrijblijvend en er zullen in die aanvullende periode geen vragenlijsten of testen voor het onderzoek worden afgenomen

Inclusiecriteria

 • Patiënten met borstkanker stadium 1,2 of 3.
 • Patiënten zijn ingepland voor een neo-adjuvante chemotherapie met 2 of 3 weekse AC-kuren, gevolgd door wekelijks paclitaxel met of zonder trastuzumab.
 • Patiënten zijn bereid om een extra stukje tumorweefsel af te staan.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie om een uur te kunnen trainen (aangepast naar eigen niveau).

Exclusiecriteria

 • Toevoeging van immuno- of targeted therapie bij start van de neo-adjuvante chemotherapie
 • Patiënten die al 2 of meer keer per week deelnemen aan gestructureerde beweegprogramma’s met conditie en/of krachttraining
 • Het gebruik van immunosuppressieve medicatie
 • Immuundeficiëntie stoornis