Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

SUBITO studie

SUBstantially Improving The cure rate Of high-risk BRCA1-like breast cancer patients with personalized therapy

Mammachirurgie-logo

Gerandomiseerde fase 3-studie waarbij hoge dosis alkylerende/platinum bevattende chemotherapie met autologe stamceltransplantatie wordt vergeleken met platinum bevattende conventionele chemotherapie gevolgd door een jaar PARP-remming.

Doel

 

In kankercellen werkt soms één van de DNA-reparatiemechanismen niet goed.  Deze kankercellen hebben een tekort aan ‘homoloog recombinatie’. Dit wordt dan ‘homoloog recombinatie deficiëntie’ (HRD) genoemd.  Eerder onderzoek heeft laten zien dat bij proefpersonen met een HRD een bepaald soort chemotherapie heel goed lijkt aan te slaan. De SUBITO-studie wil het effect hiervan verder aantonen met als doel de kans op genezing en overleving aanzienlijk te verbeteren.

Deze studie onderzoekt of een behandeling met chemotherapie gevolgd door 2 kuren met een hoge dosis chemotherapie en het terugplaatsen van eigen stamcellen effectiever is dan een behandeling met chemotherapie gevolgd door een behandeling met het middel olaparib.

Meer informatie:

Onderzoeksgroep:
S.C Linn, NIKI-AVL
A.Jager, ErasmusMC
M. Jonge-Lavrenic, ErasmusMC
E. van der Wall, UMCU
C.P Schroder, UMCG
V.C.G TJan-Heijnen, MUMC
I.R Konings, AUMC, locatie VUMC
A.N.M Wymenga, Medisch Spectrum Twente
J.R Kroep, LUMC
E.Kuip, RadboudUMC

Studiedesign

Loting: ja

Groepen

Beide groepen starten met een standaardbehandeling met chemotherapie. Voor beide groepen is aanvullende behandeling nodig met een operatie en bestraling.

 • Groep 1 krijgt na de standaardbehandeling met chemotherapie (20 weken) die deze patiënten anders ook zouden krijgen nog een jaar lang olaparid.
 • Groep 2 krijgt na vier kuren chemotherapie nog twee kuren met hoge dosering chemotherapie (mini-CTC), waarna lichaamseigen bloedcellen (geoogste en bevroren stamcellen) worden teruggeplaatst.

Inclusiecriteria

 • Stadium III HER2-negatief mammacarcinoom
 • Uit pathologisch onderzoek blijkt dat de tumor kenmerken van homologe recombinatie deficiëntie (HRD) heeft (BRCAlike). Patiënten met een kiembaanmutatie in het BRCA1- en BRCA2-gen kunnen deelnemen zonder de BRCA1-like-test.
 •  18 jaar en 66 jaar.
 • Voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.
 • Mannelijke patiënten moeten zeer effectieve anticonceptiemiddelen gebruiken tijdens de studie
 • Uitzaaiingen elders in het lichaam zijn niet aangetoond.

Exclusiecriteria

 • Eerdere radiotherapie
 • Eerdere chemotherapie
 • Eerdere behandeling met een PARP-remmer, inclusief olaparib
 • Pre-excistente neuropathie door elke oorzaak  boven graad 1
 • Chronisch gelijktijdig gebruik van bekende sterke of matige CYP3A-inductoren