Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

TURACOS Studie

(TUmour-volume to breast-volume RAtio for improving COSmetic results in breast cancer patients)

Mammachirurgie-logo

Onderzoek naar een preoperatief predictiemodel (3D-echografie volume metingen) in het verbeteren van het cosmetische resultaat na mammasparende therapie

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te evalueren of het cosmetisch resultaat verbetert als een preoperatieve predictiemodel wordt toegepast gebaseerd op 3D-echografie volume metingen. De tumorvolume/borstvolume ratio en lokalisatie van de tumor zijn onafhankelijke voorspellers voor het cosmetisch resultaat. De hypothese is dat de toevoeging van dit preoperatieve predictiemodel helpt bij de besluitvorming over de behandeling en daardoor de cosmetische uitkomst en kwaliteit van leven verbetert bij patiënten die kiezen voor mammasparende therapie.

Meer informatie:

Studiegroep:

PI: Linetta Koppert

 

Contactpersonen:
Marloes Clarijs

Noelle Vrancken Peeters

Studiedesign

Loting: ja

Groepen: interventie (pre-operatieve work-up met gebruik van 3D-echografie en predictiemodel), controle (standaard pre-operatieve work-up)

Inclusiecriteria

  • Vrouw
  • Primair mammacarcinoom
  • Pathologisch bewezen stadium I-III
  • >18 jaar
  • Geschikt voor mammasparende therapie (upfront operatie)

Exclusiecriteria

  • Recidief mammacarcinoom ipsilateraal
  • Eerdere radiotherapie op de mamma ipsilateraal