Proefschrift: Beyond breast cancer addressing long-term local side effects and enhancing quality of life

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Beyond breast cancer addressing long-term local side effects and  enhancing quality of life

Van Dieuwke Rosalie Mink van der Molen

Wat is de boodschap van je proefschrift?

De prospectieve, multicenter UMBRELLA-studie is opgericht in het UMC Utrecht om de gevolgen van borstkanker in kaart te brengen en om nieuwe behandelingen voor (de gevolgen van) borstkanker te kunnen onderzoeken in een diverse groep borstkankerpatiënten. In de afgelopen 10 jaar hebben meer dan 5500 borstkankerpatiënten in Nederland toestemming gegeven om deel te nemen aan de studie. Binnen het UMBRELLA-cohort ervaart 16% van de deelnemers op de lange termijn nogal of hele erge pijn in het bestraalde borstgebied in combinatie met enige mate van stugheid, oedeem of bewegingsbeperking. Deze late lokale klachten bleken ook geassocieerd te zijn met een vermindering van fysiek, rol en sociaal functioneren. De HONEY-trial laat zien dat hyperbare zuurstoftherapie een mogelijke behandeling is voor deze late lokale klachten.

Wat is de impact voor borstkankerpatiënten in de toekomst?

Binnen de UMBRELLA-studie kunnen kwaliteit van leven en de langetermijneffecten na borstkankerbehandeling nauwkeuring in kaart worden gebracht. Deze uitkomsten kunnen zorgverleners helpen om borstkankerpatiënten te informeren over de potentiële langetermijngevolgen van de borstkankerbehandeling en de mogelijkheden van hyperbare zuurstoftherapie voor late lokale klachten.

Komt er nog een vervolgonderzoek in de toekomst en zo ja, in welke vorm verwacht je?

Zeker! Binnen de UMBRELLA-studie combineren wij medische gegevens met patiënt-gerapporteerde uitkomsten van een grote en diverse groep vrouwen die is behandeld voor borstkanker. Hierdoor kunnen verschillende klinisch relevante vragen effectief worden onderzocht. Op deze manier kan er verder inzicht worden verkregen in de (lange termijn) effecten van borstkankerbehandeling en mogelijkheden voor behandeling hiervan. Binnen het UMBRELLA-cohort evalueren wij op dit moment onder andere de effectiviteit van AI-algoritmen. Via het Artillery project wordt onderzocht of chronische ziekten vroegtijdig gedetecteerd kunnen worden via routine CT-scans van borstkankerpatienten. Binnen het DIRECT-DCIS project wordt gekeken naar de rol van kunstmatige intelligentie bij de behandeling van een DCIS.

Hoe heb je het promotietraject ervaren?

Ik kijk terug op drie mooie en leerzame jaren, waarin ik mij breed en vrij kon ontwikkelen als wetenschappelijk onderzoeker voorafgaand aan mijn coschappen. Het is daarnaast heel waardevol geweest om mijn promotietraject te kunnen combineren met de master Epidemiologie aan de Universiteit Utrecht.

Wat ga je doen met de vrije tijd die je nu hebt?

De komende drie maanden ben ik in Suriname voor mijn coschap Chirurgie. Naast de leerzame en interessante ervaring in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar de zorg op een hele andere wijze is ingericht dan in Nederland, is er genoeg ruimte om het prachtige land te ontdekken!

Geen reactie's

Geef een reactie