Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo
amarens2

Proefschrift:  Breast cancer screening for women at increased risk

 Van Amarens Geuzinge

Wat is de boodschap van je proefschrift?

Ik heb onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het gebruik van MRI in de borstkankerscreening bij vrouwen met een verhoogd risico. We hebben in ons onderzoek laten zien dat MRI
resulteert in vroegere detectie van borstkanker, een hoger aantal gedetecteerde tumoren en meer fout-
positieve uitslagen. Daarnaast hebben we laten zien dat MRI kosteneffectief is, maar dan wel met een
aangepast interval (langer dan de intervallen van 1 en 2 jaar die nu gehanteerd worden bij mammografie).

Wat is de impact voor borstkankerpatiënten in de toekomst?

Ik verwacht dat de MRI steeds meer gebruikt zal worden in de borstkankerscreening. Denk hierbij voornamelijk
aan de vrouwen met genetische mutaties (ATM, CHEK2 of PALB2) en vrouwen met familiaire aanleg. En wie
weet zal het ook nog bij vrouwen met zeer dicht klierweefsel ingezet worden die nu binnen het landelijke
bevolkingsonderzoek gescreend worden. Ik denk dat het onderzoek wat we hebben gedaan niet alleen impact
zal hebben in Nederland maar ook in het buitenland.

Komt er nog een vervolgonderzoek in de toekomst en zo ja, in welke vorm verwacht je? 

Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar gepersonaliseerde (borstkanker)screening. Hier hoort de MRI
zeker in thuis.
Ook wordt er nog veel onderzoek gedaan naar verkorte MRI, waarbij vrouwen maar enkele minuten in de MRI
hoeven te liggen in plaats van 15-20 minuten. En vergeet de artificial intelligence niet!

Hoe heb je het promotietraject ervaren?

“Met veel ups en downs. Ik vond het best lastig om als net-afgestudeerde onderzoeker zonder medische achtergrond aan clinici te laten zien wat wel/niet kosteneffectief is binnen de screening. Ik werkte voornamelijk met wiskundige modellen en stond dus ver van de klinische praktijk terwijl mijn werk daar juist over ging. Dat vond ik best wel even spannend aan het begin. Verder heb ik een aantal mooie kansen gekregen tijdens mijn promotietraject en liep het als een trein. Ik mocht over zowel de FaMRIsc trial als de DENSE trial publiceren en ik mocht meedenken over de opzet van een kosteneffectiviteitsanalyse van een grote Europese trial (MyPEBS). Op de afdeling waar ik werkte (maatschappelijke gezondheidszorg in het Erasmus MC) had ik het erg naar mijn zin. We hadden daar een hechte groep PhD-studenten waar ik een aantal goede vriendschappen aan over heb gehouden.”

 

Wat ga je doen met de vrije tijd die je nu hebt?
Nog tijdens mijn promotietraject werd in aangenomen voor een functie als farmaco-economisch adviseur bij het Zorginstituut. Ik heb toen besloten om de rest van mijn proefschrift in mijn vrije tijd af te maken. Bij het
Zorginstituut beoordeel ik de prijzen en kosteneffectiviteit van nieuwe geneesmiddelen om vervolgens VWS te adviseren over de prijskortingen die zij proberen te onderhandelen met farmaceuten. Nu ik mijn vrije tijd niet maar aan mijn proefschrift hoef te besteden, spendeer ik dit aan sociale dingen, het inrichten van mijn nieuwe huis, sport en lezen (geen wetenschappelijke literatuur 😉 ).