Proefschrift: Breast cancer survivorship: Long-term physical and psychological effects of breast cancer and its treatment

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Breast cancer survivorship
Long-term physical and psychological effects of breast cancer and its treatment

Van Saskia Accord-Maass

Wat is de boodschap van je proefschrift?

De belangrijkste boodschap van mijn proefschrift is dat er aandacht moet zijn voor de lange termijneffecten na de behandeling voor borstkanker. Een kwart van de vrouwen heeft gemiddeld 10 jaar na de diagnose borstkanker nog klachten van vermoeidheid. Een kleiner percentage heeft nog last van (hevige) angst of depressie, of een mild verminderde hartfunctie. Deze klachten kwamen vaker voor bij vrouwen met borstkanker in de voorgeschiedenis, dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd, die geen kanker hebben gehad. Gelukkig hebben de meeste vrouwen met borstkanker in de voorgeschiedenis deze klachten niet, maar er moet aandacht zijn voor de vrouwen die deze klachten wel nog ervaren.

Wat is de impact voor borstkankerpatiƫnten in de toekomst?

De gewenste impact zou zijn dat vrouwen die in de toekomst borstkanker krijgen, ook voorgelicht worden over de lange termijneffecten, zodat ze weten wat ze eventueel kunnen verwachten. Maar ook dat als de vrouwen klachten aangeven bij de huisarts, deze de klachten als mogelijke lange termijn gevolg van (de behandeling voor) borstkanker erkent en eventuele behandeling start.

Komt er nog een vervolgonderzoek in de toekomst en zo ja, in welke vorm verwacht je?

Ja, we zijn inmiddels begonnen met de vervolgstudie. In de eerste studie hebben we (cross-sectioneel) naar 350 vrouwen gekeken die meer dan vijf jaar geleden behandeld waren en vergeleken met 350 vrouwen zonder een voorgeschiedenis van kanker, van dezelfde leeftijd en huisartspraktijk. Voor het vervolgonderzoek gaan we 9 jaar later bij dezelfde groepen vrouwen dossieronderzoek en de metingen uitvoeren. Zo kunnen we (longitudinaal) gaan kijken wat het verloop van deze klachten is bij vrouwen met borstkanker in de voorgeschiedenis is vergelijking met vrouwen zonder kanker in de voorgeschiedenis.

Hoe heb je het promotietraject ervaren?

Ik heb het promotietraject gecombineerd met de opleiding tot huisarts en tot epidemioloog B. De combinatie was bij tijden wel pittig, maar ik heb het onderzoek als een verrijking voor de praktijk ervaren en andersom. Bovendien heb ik veel geluk gehad met de begeleiding vanuit mijn promotie-team.

Wat ga je doen met de vrije tijd die je nu hebt?

De tijd die is vrij gekomen is al weer opgevuld met mijn taken als huisarts en de post-doc functie bij het vervolgonderzoek. Maar de woensdag blijft vrij voor mijn jongens en de avonden/weekenden zijn weer grotendeels voor het gezin.

Proefschrift Breast cancer survivorship

Geen reactie's

Geef een reactie