Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

Proefschrift: Complications following breast cancer surgery – risk factors and prevention

Van Britt Haghuis-Ten Wolde

Wat is de boodschap van je proefschrift?

“Complicaties na borstkankerchirurgie zijn met name wondcomplicaties. Een borstsparende operatie heeft, op basis
van complicaties, de voorkeur boven een borstamputatie, ongeacht de leeftijd van de patiënt. Quilten verlaagt de incidentie van seroom en gerelateerde complicaties na borstkankerchirurgie en maakt drainplaatsing overbodig. Op kleine schaal heeft quilten geen invloed op de postoperatieve schouderfunctie en het gebruik van pijnstillers.”

Wat is de impact voor borstkankerpatiënten in de toekomst?

“Quilten kost 10 minuten extra operatietijd, deze 10 minuten investeren bij het sluiten van de wond kunnen weken wondproblemen voorkomen. Verder kan een mastectomie in dagbehandeling plaatsvinden, aangezien de drain veelal de reden is waarom vrouwen opgenomen blijven. In het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen wordt dat inmiddels gedaan.

Komt er nog een vervolgonderzoek in de toekomst en zo ja, in welke vorm verwacht je?  

“Ja, nader multicenter onderzoek is nodig om de korte en lange termijn effecten van quilten te onderzoeken voordat het als voorkeursbehandeling bij borstkankerchirurgie kan worden geïmplementeerd. Daarom volgt er een stepped wedge studie waar zes ziekenhuizen aan zullen deelnemen, hierbij zal naast complicaties ook gekeken worden naar schouderfunctie, pijn, cosmetiek en de zorgkosten. We verwachten de resultaten over een jaar of twee.” 

Hoe heb je het promotietraject ervaren?  

“Onderzoek doen is tien jaar lang een rode draad in mijn leven geweest. Van tevoren had ik niet gedacht dat ik het (meestal) zo leuk zou vinden. Werken aan een onderwerp dat klinische relevantie heeft is motiverend, resultaten leiden tot nieuwe inzichten en ideeën en zo is het balletje al die jaren blijven rollen. Dat er nu, na afronden van het proefschrift, landelijke aandacht voor komt is natuurlijk geweldig, het belooft veel goeds. Ik hoop natuurlijk dat de stepped wedge studie de resultaten zal bevestigen en dat we een slag kunnen slaan om de lasten van borstkankerchirurgie voor patiënten te verminderen.” 

Wat ga je doen met de vrije tijd die je nu hebt?  

“Ik ben inmiddels een ander pad ingeslagen. Ik ben in 2019 gestopt met de opleiding tot chirurg en ben nu in opleiding tot bedrijfsarts. Mijn vrije tijd kan ik vol overgave besteden aan mijn gezin, ons huis dat dit jaar gebouwd gaat worden en weer met regelmaat sporten. Na een break, eerlijkheidshalve, zal er in de toekomst ongetwijfeld weer onderzoek volgen. Er valt in de bedrijfsgeneeskunde genoeg te ontdekken om evidence based te kunnen werken. Voor initiatieven die de curatieve sector verbinden met de bedrijfsgeneeskunde houd ik me aanbevolen!”