Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

Proefschrift: Cosmetic outcome after breast-conserving treatment: a patient-oriented approach

Vanaf dit jaar publiceert de werkgroep regelmatig een nieuw proefschrift dat is verschenen

binnen de mammachirurgie op de website. Hiermee willen we mammachirurgen in

Nederland op een laagdrempelige wijze informeren over innovatief onderzoek op het gebied

van borstkanker. Daarnaast biedt het ook een platform voor onderzoekers om hun

onderzoek te delen. Ons doel is om de werkgroep mammachirurgie uit te bouwen tot een

wetenschappelijk platform en kennisbank waarbinnen de leden laagdrempelig zullen worden

ingelicht over nieuw onderzoek.

Deze keer hebben we Angelique Brands-Appeldoorn geïnterviewd met haar proefschrift:

 Cosmetic outcome after breast-conserving treatment: a patient-oriented approach


Voor verdere informatie zie Wetenschap – Proefschrift van de maand