Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo
Promotie Angelique

Proefschrift: Cosmetic outcome after breast-conserving treatment: a patient-oriented approach

 Van Angelique Brands-Appeldoorn

Wat is de boodschap van je proefschrift?

“Het doel van een borstsparende behandeling bij mammacarcinoom is het bereiken van een optimale lokale tumorcontrole met een goed cosmetisch resultaat. Ondanks het behoud van de borst, kan deze toch vervormen door de behandeling. In de huidige klinische praktijk wordt het steeds belangrijker om patiënten voor te bereiden op mogelijke late effecten van kankerbehandeling, aangezien de overleving in de loop der jaren aanzienlijk is verbeterd.
Borstkankerpatiënten hebben behoefte aan langdurige aandacht voor de cosmetische effecten van een borstsparende operatie specifiek voor haar situatie. Voorlichting en begeleiding op mogelijke cosmetische gevolgen moeten standaard onderdeel zijn in het gehele behandel- en nazorgtraject”.

Wat is de impact voor borstkankerpatiënten in de toekomst?

“Gezien de ontwikkelingen op het gebied van chirurgie en radiotherapie, is de evaluatie van de cosmetische uitkomst na een borstsparende behandeling net zo belangrijk geworden als de evaluatie van de oncologische resultaten (ziektevrije overleving en algehele overleving). Het is belangrijk om de patiënt zelf bij deze evaluatie te betrekken, door het verzamelen van “Patient Reported Outcome Measures (PROM’s)”, omdat tevredenheid uiteindelijk een individuele perceptie is. Bovendien past dit heel goed binnen het concept van Value Based Health Care. De waarde van zorg heeft de hoogste prioriteit en de kwaliteit wordt door de patiënt zelf bepaald.”.

Komt er nog een vervolgonderzoek in de toekomst en zo ja, in welke vorm verwacht je? 

“Ja, nader multicentrisch onderzoek is nodig waarbij de cosmetische resultaten uniform geëvalueerd dienen te worden. Hiermee kunnen er zoveel mogelijk data verzameld worden om een predictie-model te ontwikkelen in de vorm van bijvoorbeeld een nomogram of met behulp van Arteficial Intelligence. Deze kunnen dan worden gebruikt tijdens patiënten besprekingen en in de spreekkamer tijdens het gesprek met de patiënt (shared decision making).”

Hoe heb je het promotietraject ervaren?

“De aanleiding van mijn promotie-traject waren de resultaten van mijn thesis in het kader van de MANP-opleiding tot verpleegkundig specialist. Mede door een enthousiaste chirurg ben ik het traject ingestapt. Ik heb het ervaren als intensief, maar ook als een periode van persoonlijke ontwikkeling en vele mooie mogelijkheden die op mijn pad zijn gekomen. Binnen mijn werk zal ik de kennis die ik heb opgedaan op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, verder gaan voortzetten. Niets is mooier om hiermee de patiëntenzorg te kunnen verbeteren.”

 

Wat ga je doen met de vrije tijd die je nu hebt?

“Mijn vrije tijd kan ik nu samen met mijn man en zoon gaan besteden aan de inrichting van ons nieuw gebouwde huis waarvan we binnenkort de sleutel krijgen. Verder zal ik de regelmaat van het sporten weer op gaan pakken.”