Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 28 23 210 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Richtlijnen

Richtlijnen

Evidence-based richtlijnen zijn de basis van het medisch handelen en daarom ook de rode draad in het kwaliteitsbeleid van de NVCO. Aangezien diagnostiek en behandeling in de Oncologie vrijwel altijd multidisciplinair zijn, neemt de NVCO deel in de tumorspecifieke richtlijnwerkgroepen van het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de NVCO worden chirurgische experts gemandateerd om deel te nemen aan deze richtlijnwerkgroepen. Een conceptrichtlijn wordt via de richtlijncommissie van de NVvH aan het bestuur van de NVCO voorgelegd. Via deze website vragen wij onze leden regelmatig om hun mening over een conceptrichtlijn, alvorens over te gaan tot bestuurlijke accordering.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut en Oncoline van IKNL.

De NVCO streeft naar vernieuwing in de procedures rondom evidence-based richtlijnen. Zowel de ontwikkeling (‘ levende richtlijn ‘) als de wijze waarop kennis wordt overgedragen moet worden geïnnoveerd. Bovendien vindt in de kwaliteitsregistraties (‘clinical audits’) een continue evaluatie van de richtlijnen plaats, met speciale aandacht voor specifieke patiëntengroepen, zoals ouderen, waarbij verbeterthema’s worden geïdentificeerd.