Werkgroep Mammachirurgie 23 september 2022 Cursus 'Echografie van de mamma voor chirurgen'  In toenemende mate wordt de echografie door de mammachirurg op de poli, afdeling en peri-operatief gebruikt en wordt steeds meer de meerwaarde hiervan erkent. Echografie kan plaatsvinden in de spreekkamer, om zo de afwijking beter ruimtelijk te oriënteren,...

Werkgroep Mammachirurgie Oproep reviewers EJSO Wie wil af en toe een artikel voor EJSO reviewen? Indien u geïnteresseerd bent graag contact opnamen met m.smidt@mumc.nl Het laatste nieuws Afscheidssymposium (ridder) Emiel Rutgers “What’s new, Doc?“ 10 juni, 2022 Afscheidssymposium (ridder) Emiel Rutgers “What’s new, Doc?“ 16 mei, 2022 ALV chirurgendagen 19 mei...

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: The irradiated breast: impact on the patient and potential solutions for skin toxicity Van Marilot Batenburg Wat is de boodschap van je proefschrift?“Hoewel een grote meerderheid van de borstkankerpatiënten weinig of geen klachten ervaart na bestraling, zien we dat ongeveer 16% van de patiënten klachten...

Werkgroep Mammachirurgie Afscheidssymposium (ridder) Emiel Rutgers “What’s new, Doc?“ Het zal niemand ontgaan zijn: prof. Emiel Rutgers neemt afscheid binnen de oncologische chirurgie.  Voor ons een groot gemis, maar we gunnen hem uiteraard zijn welverdiende pensioen!Emiel heeft zowel voor de klinische patiëntenzorg als de wetenschap veel betekend...

Werkgroep Mammachirurgie ALV chirurgendagen 19 mei 10:45 – 11:45 De komende ALV staan er een paar zeer belangrijke thema’s op de agenda, waaronder:Visiedocument Werkgroep Mammachirurgie ‘Diagnostiek en behandeling van de patiënt met borstaandoeningen’.Definitie, codering en onderwijs van oncoplastische sparende chirurgie.Laatstgenoemde onderwerp zal besluitvormend zijn tijdens deze ALV. Voor...

Werkgroep Mammachirurgie Proefschrift: Complications following breast cancer surgery - risk factors and prevention Van Britt Haghuis-Ten Wolde Wat is de boodschap van je proefschrift?“Complicaties na borstkankerchirurgie zijn met name wondcomplicaties. Een borstsparende operatie heeft, op basisvan complicaties, de voorkeur boven een borstamputatie, ongeacht de leeftijd van de patiënt....