Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

Proefschrift: The irradiated breast: impact on the patient and potential solutions for skin toxicity

Van Marilot Batenburg

Wat is de boodschap van je proefschrift?

“Hoewel een grote meerderheid van de borstkankerpatiënten weinig of geen klachten ervaart na bestraling, zien we dat ongeveer 16% van de patiënten klachten passend bij late bestralingsschade rapporteert. Dit heeft invloed op kwaliteit van leven en het dagelijks leven van de patiënt. De boodschap van dit proefschrift is dat late bestralingsschade zoveel mogelijk beperkt moet worden. Dit kan door nieuwe radiotherapie technieken toe te passen, zoals partiele borstbestraling. Anderzijds is het belangrijk om de optimale behandeling van late bestralingsschade verder uit te zoeken. We zagen in een groot retrospectief onderzoek bijvoorbeeld dat hyperbare zuurstoftherapie mogelijk verlichting geeft van pijnklachten. Het gerandomiseerde onderzoek dat we hebben opgezet zal hier meer duidelijkheid over moeten geven”.

Wat is de impact voor borstkankerpatiënten in de toekomst?

“Met de UMBRELLA studie includeren we alle borstkankerpatiënten, inmiddels vanaf verschillende afdelingen en in verschillende ziekenhuizen en evalueren we de kwaliteit van leven tot 10 jaar na de behandelingen. De resultaten van de vragenlijsten kunnen in de spreekkamer gebruikt worden, bijvoorbeeld om de klachten van de patiënt te evalueren. Daarnaast kunnen patiënten zelf zien hoe de score op kwaliteit van leven is ten opzichte van andere patiënten die eenzelfde behandeling hebben ondergaan”.

Komt er nog een vervolgonderzoek in de toekomst en zo ja, in welke vorm verwacht je? 

“Zeker, direct nadat ik eind 2020 het fulltime promoveren heb afgesloten is er een nieuwe promovendus gestart voor het UMBRELLA onderzoek. Zij heeft onder andere de gerandomiseerde trial naar hyperbare zuurstoftherapie overgenomen. Ook lopen er nog studies via haar naar de gevolgen van COVID op kwaliteit van leven van borstkankerpatienten en zijn we de UMBRELLA studie naar andere centra in Nederland aan het uitbreiden. Meer dan genoeg goede en mooie dingen dus!”

Wat ga je doen met de vrije tijd die je nu hebt?

“In maart dit jaar ben ik begonnen met de huisartsopleiding. Ik vind het heel erg leuk om na fulltime promoveren nu weer klinisch werk te doen, hoewel de wetenschap me nog altijd heel erg trekt en blijf ook bij de UMBRELLA studie betrokken”.