Update indicatoren

Via onderstaande link willen we wat extra aandacht geven aan het proces en cyclus van de NBCA-indicatoren, mede omdat afgelopen jaar enige onrust was ontstaan over de geplande transparantie van de indicator ‘borstsparende operatie door chirurg en plastisch chirurg’. Ondanks dat intentionele transparantie van deze indicator langs alle verplichte kanalen was uitgezet en becommentarieerd (inclusief de NVvH en alle andere beroepsverenigingen) is geanticipeerd op de emotie in het veld en is de indicator inmiddels teruggetrokken. Het leek ons goed om jullie mee te nemen in de werkwijze van NBCA.

Update indicatoren

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.