Werkgroep Mammachirurgie
Mammachirurgie-logo

Enquête zwangerschap en borstkanker

In de afgelopen jaren zien wij steeds vaker vrouwen met borstkanker tijdens een zwangerschap en gelukkig weten we ook steeds beter hoe we dit optimaal kunnen behandelen, met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de zwangerschap en het kind. Er blijven echter aspecten van de behandeling die nog niet zijn uitgezocht, en wel van belang voor de meest optimale zorg.

 

Wij zouden u daarom willen vragen of u ons kan helpen met het invullen van een enquête omtrent het gebruik van I-125 bronnen bij de operatieve behandeling van borstkanker tijdens de zwangerschap en tot 1 jaar na de bevalling. In deze enquête willen wij kort inventariseren wat in uw kliniek gebruikelijk is in deze bijzondere situaties. Het invullen kost ongeveer 10 minuten maximaal. Er bestaan geen goede of foute antwoorden omdat we geïnteresseerd zijn naar uw eigen mening. Mocht u daarnaast deze vragenlijst in uw netwerk kunnen verspreiden, dan zijn wij daar ook erg mee geholpen.

 

Link naar de enquête: https://www.surveymonkey.com/r/BD6PFJP

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.