Differentiatie NVCO

Chirurg-oncologen worden opgeleid volgens het opleidingsplan SCHERP. Dit betekent dat diegenen die tot de Heelkunde opleiding zijn toegelaten de eerste 4 jaren een algemeen chirurgische opleiding krijgen en zich daarna gedurende 2 differentiatiejaren specifiek toeleggen op de oncologie.
Diegenen die na deze 2 differentiatiejaren aan alle competenties voldoen, kunnen naast het C-formulier ook de antegrade certificering als oncologisch chirurg aanvragen.

Differentiatie NVCO

Algemeen

Verplichte cursussen differentiatie chirurgische oncologie:

– Chirurgendagen
– Najaarsvergadering
– CASH 3
– Specialistentrack
– NVVO basiscursus oncologie
– Wetenschappelijke vergadering NVCO

 

Hiernaast dient iedere differentiant in 2 jaar 20 dagdelen in te vullen bij andere specialisaties, zoals beschreven in het differentiatieplan.

Hier vindt u ook gespecificeerd welke ingrepen u op welk niveau dient te beheersen voor het behalen van uw certificering.

Colectoraal

Verplicht:

– Laparoscopie cursus colonchirurgie (2 dagen: 1 in ErasmusMC en 1 in de VUMC)

– Laparoscopie cursus rectumchirurgie (1 dag in UMCN Radboud)

U dient eerst de ErasmusMC-cursus te volgen, dan de VUMC-cursus (beide in het 5e jaar), en vervolgens de RadboudMC-cursus in het 6e jaar.

 

Optioneel:

ESCP annual meeting, ASCRS annual meeting, Tripartite meeting.

Mamma

Verplicht:

– Cursus Oncoplastische Mammachirurgie ErasmusMC

– Dutch Breast Surgeons Course

 

Optioneel:

Bossche mammacongres, NKI-AvL mammacarcinoom symposium, European Breast Cancer Conference, San Antonio Breast Cancer Conference, Borstkanker Behandeling Beter.

Upper GI

Optioneel:

ESDE European society of diseases of the esophagus, ISDE international society of diseases of the esophagus (incl postgraduate courses).

HPB

Optioneel:

E-AHPBA meeting, IHPBA meeting, ‘one day on HPB’ AMC

Hoofd-hals/Endocrien

Optioneel:

Hoofd-hals cursus AMC, Boerhaave nascholing Anatomie van het hoofd-hals gebied, biannual congress of ESES, AAES, biannual congress of IAES.

Weke delen/huid

Optioneel:

Boerhaave cursus over huidkanker, EORTC melanoma group meeting, CTOS annual meeting.

Long

Optioneel: VATS cursus ErasmusMC, European Conference on General Thoracic Surgery (ESTS)

Data verplicht onderwijs

Cursusdata 2020:

– Laparoscopie cursus Colorectale Anatomie, ErasmusMC

9 maart, 14 september en 16 november

– Laparoscopie cursus Colonchirugie, Amsterdam UMC, locatie VUmc

15 juni, 15 september en 23 november

– Laparoscopie cursus Rectumchirurgie, Radboudumc

30 juni en 8 december

– CASH 3

22 en 23 juni

– Cursus oncoplastische mammachirurgie ErasmusMC: inschrijven

datum volgt

– NVVO basiscursus oncologie: inschrijven

datum volgt

Bij- en nascholing

Geaccrediteerde congressen en symposia vindt u in de nascholingsagenda Chirurgie van PE-Online.

Voor een aantal congressen wordt nog accreditatie aangevraagd en is nog niet zichtbaar in de nascholingsagenda.