Differentiatie NVCO

Chirurg-oncologen worden opgeleid volgens het opleidingsplan SCHERP. Dit betekent dat diegenen die tot de Heelkunde opleiding zijn toegelaten de eerste 4 jaren een algemeen chirurgische opleiding krijgen en zich daarna gedurende 2 differentiatiejaren specifiek toeleggen op de oncologie.
Diegenen die na deze 2 differentiatiejaren aan alle competenties voldoen, kunnen naast het C-formulier ook de antegrade certificering als oncologisch chirurg aanvragen.

Differentiatie NVCO

Op de hoogte blijven

Meld je via het secretariaat aan voor de differentianten whatsapp groep.

Vergeet je ook niet aan te melden voor de besloten LinkedIn groep!

Algemeen

Verplichte cursussen differentiatie chirurgische oncologie:

– Chirurgendagen
– Najaarsvergadering
– CASH 3
– Specialistentrack
– NVVO basiscursus oncologie
– Wetenschappelijke vergadering NVCO

 

Hiernaast dient iedere differentiant in 2 jaar 20 dagdelen in te vullen bij andere specialisaties, zoals beschreven in het differentiatieplan.

Hier vindt u ook gespecificeerd welke ingrepen u op welk niveau dient te beheersen voor het behalen van uw certificering.

Colectoraal

Verplicht:

– Laparoscopie cursus colonchirurgie (2 dagen: 1 in ErasmusMC en 1 in de VUMC)

– Laparoscopie cursus rectumchirurgie (1 dag in UMCN Radboud)

U dient eerst de ErasmusMC-cursus te volgen, dan de VUMC-cursus (beide in het 5e jaar), en vervolgens de RadboudMC-cursus in het 6e jaar.

 

Optioneel:

ESCP annual meeting, ASCRS annual meeting, Tripartite meeting.

Mamma

Verplicht:

– Cursus Oncoplastische Mammachirurgie ErasmusMC

– Dutch Breast Surgeons Course

 

Optioneel:

Bossche mammacongres, NKI-AvL mammacarcinoom symposium, European Breast Cancer Conference, San Antonio Breast Cancer Conference, Borstkanker Behandeling Beter.

Upper GI

Optioneel:

ESDE European society of diseases of the esophagus, ISDE international society of diseases of the esophagus (incl postgraduate courses).

HPB

Optioneel:

E-AHPBA meeting, IHPBA meeting, ‘one day on HPB’ AMC

Hoofd-hals/Endocrien

Optioneel:

Hoofd-hals cursus AMC, Boerhaave nascholing Anatomie van het hoofd-hals gebied, biannual congress of ESES, AAES, biannual congress of IAES.

Weke delen/huid

Optioneel:

Boerhaave cursus over huidkanker, EORTC melanoma group meeting, CTOS annual meeting.

Long

Optioneel: VATS cursus ErasmusMC, European Conference on General Thoracic Surgery (ESTS)

Data verplicht onderwijs

Cursusdata 2024:

  • NVvO Basiscursus oncologie, Vugt: 18 tm 22 maart
  • Laparoscopiecursus colonchirurgie, Amsterdam: 4 april en 7 november
  • Laparoscopiecursus Colorectale Anatomie, Rotterdam: 4 maart en 11 november
  • Laparoscopiecursus Rectumchirurgie, Nijmegen: 4 juni en 10 december
  • CASH 3 GE-ONCO: 17 en 18  juni
  • Cursus Oncoplastische mammachirurgie, Rotterdam: 25 en 26 november

Bij- en nascholing

Geaccrediteerde congressen en symposia vindt u in de nascholingsagenda Chirurgie van PE-Online.

Voor een aantal congressen wordt nog accreditatie aangevraagd en is nog niet zichtbaar in de nascholingsagenda.