Over de NVCO

De NVCO is in 1981 opgericht met als doel de chirurgische zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. De oncologisch chirurg heeft niet alleen kennis van de operatieve mogelijkheden, maar heeft vooral kennis van het biologisch gedrag van tumoren en de multidisciplinaire behandeling daarvan.

 

Gecertificeerd oncologisch chirurgen in Nederland behandelen patiënten met een mammacarcinoom, huidtumoren, weke delen tumoren en endocriene tumoren (bijvoorbeeld van de schildklier en bijnier). Daarnaast behandelen zij, evenals gastro-intestinale chirurgen met expertise in oncologie, tumoren van het maag-lever-darmstelsel.

 

De oncologisch chirurg is de spil in multidisciplinaire zorg van kankerpatiënten en behandelt deze bij voorkeur in wetenschappelijk onderzoeksverband.

Bestuur

Dr. M.F. Lutke Holzik

Voorzitter / Concilium

Dr. D.J. Grünhagen

Secretaris

Dr. E. Schoenmaeckers

Penningmeester

Prof. dr. G.L. Beets

Kwaliteit

Dr. J. van Bastelaar

BBv / Lustrum

Dr. F.J.H. Hoogwater

Onderwijs / CASH

Dr. A.J.G. Maaskant-Braat

Concilium

Dr. E.L. Postma

Onderwijs

MarciaGaspersz
Dr. M.P. Gaspersz

VAGH / CASH / Social Media / Website

Lidmaatschap en aanmelding

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie via onderstaand inschrijfformulier, indien u voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Eén van deze voorwaarden is lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Voor meer informatie: link naar statuten.
Het lidmaatschap is een gecombineerd lidmaatschap met de ESSO. U heeft als oncologisch chirurg en assistent lid digitale toegang tot ESJO European Journal of Surgical Oncology. De contributie wordt door de NVCO geïnd. Indien u een hard copy van de ESJO wenst kunt u dit aangegeven en zal hiervoor een separatie factuur via de ESSO lopen.

De NVCO kent de volgende lidmaatschappen (nieuwe bedragen vastgesteld 07 februari 2013):
– Chirurgisch (B) lidmaatschap – € 175,-
– Assistent (C) lidmaatschap – € 100,-
– Belangstellend (D) lidmaatschap – € 50,-
– Rustend (F) lidmaatschap – €  25,-

Beëindiging lidmaatschap: Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of per e-mail te gebeuren voor het einde van het kalenderjaar.

Certificering

De heelkunde kent zeven verschillende differentiaties. Chirurgen die voldoen aan de kwaliteitscriteria en competenties die de NVvH aan deze differentiaties stelt, kunnen zich hiervoor laten certificeren. Een chirurg kan voor meerdere differentiaties gecertificeerd zijn.

Klik hier voor meer informatie over de certificering.

Beroepsbelangen

De NVvH is de belangenbehartiger en gesprekspartner namens de chirurgen bij de totstandkoming van het Nederlandse zorgbeleid.

Klik hier voor meer informatie omtrent beroepsbelangen 

Voor meer informatie en vragen aangaande beroepsbelangen, DBC, bekosting, etc, kunt u contact opnemen met Drs. H. (Hillie) Beumer

(h.beumer@heelkunde.nl).