Nederlandse Werkgroep Endocriene Chirurgie

Het doel van de Nederlandse Werkgroep Endocriene Chirurgie is endocriene chirurgische zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en daar te behouden door kennis te delen, doelmatig te werk gaan en kwaliteit inzichtelijk te maken.