Werkgroep endocriene chirurgie

Missie

Onze missie is de Endocriene chirurgische zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau brengen vanuit het perspectief van veiligheid, doelmatigheid en kwaliteit.

Visie

Het doel van de werkgroep endocriene chirurgie is endocriene chirurgische zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en daar te behouden door kennis te delen, doelmatig te werk gaan en kwaliteit inzichtelijk te maken.

 

Strategieën om onze visie te bereiken:

 

-Kennis

Endocriene chirurgie is een vorm van niche chirurgie voor zeldzame aandoeningen die complex en complicatie gevoelig kunnen zijn. De werkgroep richt zich met veel enthousiasme op opleiding en onderwijs, met als doel dat de endocriene zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau wordt uitgevoerd. Hiermee probeert zij enthousiasme te genereren bij de aankomende generaties chirurgen en de kwaliteit van de zorg op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Onderwijs dat onder andere [mede]georganiseerd wordt door de WEC zijn de CASH-cursussen, symposia tijdens nationale congressen en webinars.

 

-Samenwerking

Multidisciplinaire, nationale en internationale samenwerking spelen een belangrijke rol om innovatief te blijven en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Op nationaal niveau streven we ernaar elke chirurg die endocriene chirurgie uitoefent te betrekken bij de werkgroep en geïnformeerd te houden. Wij geven jaarlijks een update van onze activiteiten tijdens de voorjaarsvergadering van de NVVH. Leden van de NVCO ontvangen automatisch de nieuwsbrief. Endocrien chirurgen die geen lid zijn van de NVCO kunnen zich hiervoor aanmelden via het email adres wec@heelkunde.nl. De WEC heeft een actieve rol in de DTCG (schildklier, www.dutchthyroid.nl) en DHSG (Bijschildklier, www.dutchparathyroid.nl). Voor de bijnier is een inventarisatie gaande voor de oprichting van een multidisciplinaire samenwerking en voor de neuro-endocriene tumoren is de DB-Net (Dutch Belgium Net) in oprichting. Internationaal streeft de WEC ernaar ook aangesloten te zijn bij de endocriene chirurgen. Vertegenwoordiging binnen de European Society of Endocrine Surgeons(ESES), European NeuroEndocrine Tumor Society (ENETS) en de International Association of Endocrine Surgeons (IAES) dragen hieraan bij.

 

-Kwaliteit

Doormiddel van de actieve samenwerking in multidisciplinaire nationale gremia en internationaal kan er ingezet worden op de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen voor de endocriene chirurgie.  Hierin speelt transparantie en verminderde registratielast een belangrijke rol. Deze samenwerkingsverbanden zijn onmisbaar voor de opzet van wetenschappelijk onderzoek. De WEC steun een ieder graag bij de opzet van onderzoek en denkt graag mee hierin.

 

– Aanspreekpunt

De werkgroep is graag een laagdrempelig herkenbaar aanspreekpunt voor een ieder die een vraag heeft met betrekking tot de endocriene chirurgie (wec@heelkunde.nl).

Bestuur

Dr. S. Kruijff, voorzitter – NVCO | Onderwijs

Dr. T. van Ginhoven, secretaris – DTCG | DHSG | Bijniernet

Dr. E. Nieveen van Dijkum, penningmeester – ENETS | ESES

Dr. C. Smit, lid

Dr. A.B. Francken, lid

Dr. M. Vriens, lid – NVVH

Dr. B. Bonsing, lid – DPCG

Dr. L.E. Duinhouwer, AIOS lid – VAGH | Onderwijs

E-mailadres: wec@heelkunde.nl

De werkgroep endocriene chirurgie bestaat uit chirurgen met als aandachtsgebied de endocriene chirurgie. Dit subspecialisme van chirurgie is complex en complicatie gevoelig. De werkgroep is daarom van mening dat er aandacht moet zijn voor opleiding en onderwijs op het gebied van deze facetten om te zorgen dat de endocriene zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau wordt uitgevoerd.

 

De werkgroep richt zich het meeste op het organiseren van hoog kwalitatief onderwijs voor de generatie van de toekomst. Hiermee probeert zij enthousiasme te genereren bij de aankomende generaties chirurgen en de kwaliteit van de zorg op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Daarnaast is de werkgroep actief in diverse nationale en internationale netwerken om de kwaliteit van zorg, de opleiding en de wetenschap in de endocriene chirurgie verder te ontwikkelen.

Lidmaatschap

De werkgroep streeft er naar alle endocrien chirurgen te bereiken. Via de NVCO wordt er minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd. Indien u deze wenst te ontvangen en u bent geen lid van de NVCO kan u zich hiervan aanmelden via het emailadres wec@heelkunde.nl

Congressen | Cursus

3 december 2020

24-26 april 2021

27-29 mei 20121

Dutch Thyroid Cancer Symposium

American Association of Endocrine Surgeons Annual Meeting

9th Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons

UMC Groningen

Birmingham (Alabama) – USA

Athene – Griekenland